Danh mục
Tìm kiếm
Bảo tàng
Truy cập
0623604
Tin tức Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên
Thông báo sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2014
Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đến hết ngày 31/7/2013

Ngày 27/5/2013, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo 831/TB-SKHCN về việc Sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2014 .

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh  thông báo kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014.

Mục tiêu và nội dung của các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2014 (Phụ lục 1).

Các quy định, điều kiện tham gia sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ (Phụ lục 2).

Các biểu mẫu đăng ký tham gia sơ tuyển (Phụ lục 3)

 

Chi tiết cụ thể tham khảo tại http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/default.aspx?Source=%2ftintuc&Category=QU%E1%BA%A2N+L%C3%9D+KHOA+H%E1%BB%8CC&ItemID=1432&Mode=1

 


Các tin khác
© Copyright 2010 VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÂY NGUYÊN
116 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng - ĐT: 0633 822078 - Fax: 0633 831028
Design by Trung Tâm Dịch Vụ Nội Dung - Viễn Thông Lâm Đồng